Redondo Union

  0
  61

  Results

  11 - 10

  Village Christian v Redondo Union

  8 - 9

  Peninsula v Redondo Union

  14 - 7

  Mira Costa v Redondo Union

  13 - 7

  St. Francis v Redondo Union

  13 - 7

  Redondo Union v Peninsula

  13 - 1

  Redondo Union v Glendale

  14 - 6

  Redondo Union v Notre Dame (SO)

  FW - FL

  Redondo Union v Hamilton

  18 - 1

  Redondo Union v Valencia-SC

  6 - 7

  Redondo Union v St. John Bosco

  4 - 11

  Redondo Union v Mira Costa

  13 - 4

  Redondo Union v El Segundo

  8 - 6

  Simi Valley v Redondo Union

  9 - 2

  Redondo Union v Long Beach Poly

  7 - 11

  Culver City v Redondo Union

  3 - 15

  Redondo Union v Palos Verdes

  14 - 1

  Redondo Union v Downey

  9 - 6

  Santa Monica v Redondo Union

  5 - 3

  West Ranch v Redondo Union

  4:00 am

  St. John Bosco v Redondo Union

  9 - 11 - 9 - 11

  MIssion Viejo vs Redondo Union

  4 - 13 - 4 - 13

  Redondo Union v Culver City

  5:00 pm

  Redondo Union v Peninsula

  20 - 15 - 20 - 15

  Peninsula vs Redondo

  26 - 2 - 26 - 2

  Palos Verdes vs Redondo

  23 - 4 - 23 - 4

  Palos Verdes vs Redondo Union

  4 - 12 - 4 - 12

  Redondo vs Mira Costa

  4:00 pm

  Redondo vs Downey

  16 - 2 - 16 - 2

  Oak Park vs Redondo

  4 - 16 - 4 - 16

  Poly vs Redondo

  16 - 2 - 16 - 2

  Palisades vs Redondo

  3 - 9 - 3 - 9

  Simi Valley vs Redondo

  4:00 pm

  Redondo vs Valencia

  12 - 11 - 12 - 11

  Redondo vs St. John Bosco

  7 - 17 - 7 - 17

  Redondo vs El Segundo

  4 - 11 - 4 - 11

  Glendale vs Redondo

  10 - 8 - 10 - 8

  Redondo vs Hamilton

  19 - 6 - 19 - 6

  Santa Monica vs Redondo Union

  6 - 10 - 6 - 10

  Redondo Union vs St Francis