Redondo Union

Results

11 - 10

Village Christian v Redondo Union

8 - 9

Peninsula v Redondo Union

14 - 7

Mira Costa v Redondo Union

13 - 7

St. Francis v Redondo Union

13 - 7

Redondo Union v Peninsula

13 - 1

Redondo Union v Glendale

14 - 6

Redondo Union v Notre Dame (SO)

FW - FL

Redondo Union v Hamilton

18 - 1

Redondo Union v Valencia-SC

6 - 7

Redondo Union v St. John Bosco

4 - 11

Redondo Union v Mira Costa

13 - 4

Redondo Union v El Segundo

8 - 6

Simi Valley v Redondo Union

9 - 2

Redondo Union v Long Beach Poly

7 - 11

Culver City v Redondo Union

3 - 15

Redondo Union v Palos Verdes

14 - 1

Redondo Union v Downey

9 - 6

Santa Monica v Redondo Union

5 - 3

West Ranch v Redondo Union

4:00 am

St. John Bosco v Redondo Union

9 - 11 - 9 - 11

MIssion Viejo vs Redondo Union

4 - 13 - 4 - 13

Redondo Union v Culver City

5:00 pm

Redondo Union v Peninsula

20 - 15 - 20 - 15

Peninsula vs Redondo

26 - 2 - 26 - 2

Palos Verdes vs Redondo

23 - 4 - 23 - 4

Palos Verdes vs Redondo Union

4 - 12 - 4 - 12

Redondo vs Mira Costa

4:00 pm

Redondo vs Downey

16 - 2 - 16 - 2

Oak Park vs Redondo

4 - 16 - 4 - 16

Poly vs Redondo

16 - 2 - 16 - 2

Palisades vs Redondo

3 - 9 - 3 - 9

Simi Valley vs Redondo

4:00 pm

Redondo vs Valencia

12 - 11 - 12 - 11

Redondo vs St. John Bosco

7 - 17 - 7 - 17

Redondo vs El Segundo

4 - 11 - 4 - 11

Glendale vs Redondo

10 - 8 - 10 - 8

Redondo vs Hamilton

19 - 6 - 19 - 6

Santa Monica vs Redondo Union

6 - 10 - 6 - 10

Redondo Union vs St Francis