Lynwood

  0
  19

  Results

  3 - 2

  Jordan (David Starr) v Lynwood

  FW - FL

  Millikan v Lynwood

  10 - 1

  Glendale v Lynwood

  1 - 10

  Lynwood v Millikan

  18 - 2

  Peninsula v Lynwood

  0 - 15

  Lynwood v Birmingham

  7:00 pm

  Roosevelt v Lynwood

  3 - 17 - 3 - 17

  Lynwood vs Pasadena