Lynwood

Results

3 - 2

Jordan (David Starr) v Lynwood

FW - FL

Millikan v Lynwood

10 - 1

Glendale v Lynwood

1 - 10

Lynwood v Millikan

18 - 2

Peninsula v Lynwood

0 - 15

Lynwood v Birmingham

7:00 pm

Roosevelt v Lynwood

3 - 17 - 3 - 17

Lynwood vs Pasadena