Loyola

Loyola Lacrosse

Results

12 - 1

Garden City v Loyola

15 - 8

Palos Verdes v Loyola

11 - 12

Harvard Westlake v Loyola

14 - 4

Loyola v Crespi

11 - 6

Loyola v Eastlake (WA)

12 - 5

Loyola v Westlake

15 - 4

Loyola v St. Francis-LC

6 - 9

Chaminade v Loyola

11 - 4

Loyola v Agoura

2 - 15

Crespi v Loyola

8 - 10

Loyola v Harvard Westlake

12 - 4

St. Margaret’s v Loyola

7 - 12

Loyola v St. Ignatius

13 - 8

Torrey Pines v Loyola

0 - 19

Notre Dame v Loyola

5 - 11

San Clemente v Loyola

2 - 10

Santa Margarita v Loyola

5 - 8

Foothill v Loyola

9 - 10

St. Margaret’s v Loyola

9 - 5 - 9 - 5

Loyola v Palos Verdes

8 - 3 - 8 - 3

Loyola v Agoura

18 - 3 - 18 - 3

Loyola v Westlake

16 - 2 - 16 - 2

Loyola v Santa Monica

3 - 6 - 3 - 6

San Clemente v Loyola

4 - 8 - 4 - 8

Loyola v St. Margaret’s

11 - 7 - 11 - 7

Loyola v Great Oak

5 - 15 - 5 - 15

Los Alamitos v Loyola

12 - 11 - 12 - 11

Foothill v Loyola

13 - 4 - 13 - 4

Loyola v Foothill

5 - 11 - 5 - 11

Palos Verdes v Loyola

13 - 6 - 13 - 6

Loyola v Oaks Christian

17 - 2 - 17 - 2

Loyola v Thousand Oaks

3 - 16 - 3 - 16

Sierra Canyon v Loyola

13 - 6 - 13 - 6

Loyola vs Harvard Westlake

11 - 7 - 11 - 7

Loyola vs San Clemente

6 - 10 - 6 - 10

Cathedral Catholic v Loyola

2 - 7 - 2 - 7

Poway v Loyola

6 - 2 - 6 - 2

Palos Verdes v Loyola

17 - 2 - 17 - 2

Loyola vs Notre Dame

15 - 7 - 15 - 7

St. Ignatius v Loyola

20 - 4 - 20 - 4

Loyola vs Crespi

5 - 13 - 5 - 13

Chaminade vs Loyola

15 - 2 - 15 - 2

Loyola vs St. Francis

2 - 16 - 2 - 16

Crespi vs Loyola

13 - 12 - 13 - 12

Harvard Westlake vs Loyola

9 - 7 - 9 - 7

Torrey Pines v Loyola

11 - 4 - 11 - 4

Loyola vs Chaminade

2 - 18 - 2 - 18

St. Francis vs Loyola

13 - 7 - 13 - 7

Loyola vs Foothill

16 - 3 - 16 - 3

Loyola vs Oak Park

1 - 18 - 1 - 18

Great Oak v Loyola

4 - 17 - 4 - 17

Notre Dame vs Loyola

5 - 7

St Margaret’s v Loyola

5 - 7

St Margaret’s v Loyola

Share:

Author: MaxLaxOC Staff