Army-Navy

Results

19 - 8

Army-Navy v University City

4 - 17

Army-Navy v San Diego

8 - 6

Army-Navy v Sage Creek

9 - 13

Foothills Christian v Army-Navy

6 - 18

Army-Navy v Del Lago Academy

9 - 7

Army-Navy v Linfield Christian

15 - 3

Francis Parker v Army-Navy

4 - 6

Classical Academy v Army-Navy

5 - 6

Mira Mesa v Army-Navy

10 - 1

Army-Navy v Mar Vista

11 - 6

Army-Navy v Linfield Christian

16 - 1

Francis Parker v Army-Navy

9 - 4

University City v Army-Navy

16 - 2 - 16 - 2

Temecula Valley v Army-Navy

3 - 6 - 3 - 6

Linfield Christian v Army-Navy

7 - 8 - 7 - 8

Army-Navy v Linfield Christian